V majhni hiši je veliko prijateljev

Iskrica

  • Pretečenec
    Deklica komentira jutranjo malico: »A danes smo pa dobili pretečenec (prepečenec) zraven čaja?«

Obisk

000315
Users Today : 3
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 49
Users Last 30 days : 200
Users This Month : 60
Total Users : 315
Your IP Address : 44.200.82.149

Vpis v vrtec

VPIS IN IZPIS OTROK

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec vloge dobijo na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca. Vlogo vložijo neposredno na sedež vrtca, ali pa jo na sedež vrtca pošljejo po pošti.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu.

Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli po preteku enega meseca od datuma sprejema otroka v vrtec s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. Obrazec vloge za izpis dobijo starši na sedežu vrtca.

Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne s specifičnostmi otrokovega stanja ( bolezen, posebnosti … ).

Pred sprejemom v vrtec (najkasneje prvi dan pristnosti v vrtcu) morajo starši oddati potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (obrazec dobite v vrtcu).

15 dni pred vstopom otroka v vrtec morajo starši oddati na centru za socialno delo vlogo za znižano plačilo vrtca. Starši plačujejo svoj delež v ceni programa glede na uvrstitev v plačilni razred.

POSTOPNO UVAJANJE

Pred vstopom otroka v vrtec imajo starši možnost postopnega uvajanja tako, da smejo biti z njim v skupini. Izkušnje kažejo, da je za otroka dobro, če je prve dni v vrtcu krajši čas.Podatki

Antonov vrtec
Škovine 1
4228 Železniki

Tel.: 04 510 25 00
GSM: 041 63 10 93
antonov.vrtec(at)rkc.si

Vodstvo

Direktor

Tine Skok


Ravnateljica

Nežka Čufar

Odpiralni čas

Od ponedeljka do petka
od 5:30 do 15:30 ure.

Iskanje