V majhni hiši je veliko prijateljev

Iskrica

  • Matematični liki
    Z otroki se pri gibalni igri razvrstimo v skupine: skupina krogov, skupina trikotnikov in skupina kvadratov. Na koncu igre skupina kvadratov komentira rezultat igre: Zmagali smo »KRAVATNIKI.«

Obisk

1318733
Users Today : 28
Users Yesterday : 25
Users Last 7 days : 180
Users Last 30 days : 802
Users This Month : 461
Total Users : 1318733
Your IP Address : 3.226.72.194

Programi

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Vrtec otrokom zagotavlja celodneven program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za vrtce in letnem načrtu, ki ga potrdi svet vrtca. Kurikulum je nacionalni dokument in je strokovna podlaga za načrtovanje in kakovostno vzgojo v vrtcih. Vključuje dejavnosti z različnih vzgojnih področij, kot so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

DNEVNI PROGRAM traja od 6 do 9 ur in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Vanj so vključeni vsi otroci našega vrtca.

 

POLOVIČNI PROGRAM

Otrok je v vrtcu izmenično vsak drugi teden. To je mogoče le, če se starši dveh otrok iz iste skupine sporazumejo za izmenično varstvo v vrtcu.

 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU

5.30 – 8.00:prihod otrok v vrtec, igra s priljubljenimi igračami, ustvarjalne delavnice, odkrivanje, raziskovanje, navezovanje medsebojnih stikov, jutranji počitek po potrebi.

8.00 – 8.45:zajtrk.

9.00 – 11.00:pridobivanje raznovrstnih izkušenj na različnih področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika), bivanje na prostem – postopno spoznavanje bližnje in daljne okolice vrtca.

11.15 – 12.00:kosilo.

12.00 – 14.00:počitek oz. pravljica, umirjene dejavnosti in igra v igralnici ali na igrišču.

14.00 – 15.30:malica, igra, odhod domov.

 

PROGRAM GLEDE NA STAROST OTROK
1. starostno obdobje: mlajša skupina (1 do 3 leta) – 12 otrok;

2. starostno obdobje: srednja skupina (3 do 4 leta) – 10 otrok;

2. starostno obdobje: starejša skupina (4 do 6 let) – 20 otrok;

OBOGATITVENI PROGRAM:

– lutkovne predstave,

– noč v vrtcu,

– kolesarski dan,

– praznovanja,

– prireditve,

– stari starši in sorodniki v vrtcu,

– srečanja z nekdanjimi gojenci,

– predstavitev poklicev in hobijev staršev ter drugih ljudi,

– delavnice,

– sodelovanje s katoliškimi in drugimi vrtci,

– različni izleti v bližnjo in daljno okolico,

– ohranjanje ljudskega izročila,

– obiski muzejev, gradov in drugih ustanov.

Program je dostopen vsem otrokom, starši prispevajo le za vstopnine, predstave zunanjih izvajalcev in stroške prevozov.

 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE:

– razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;

– razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;

– razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;

 

– negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;

– spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi

branja in pisanja;

– spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;

– spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;

– posredovanje znanj različnih področij znanosti in znanj iz vsakodnevnega življenja;

– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

METODE IN OBLIKE DELA

Osnovne metode dela so metoda igre in druge aktivne metode, ki omogočajo razvojno procesni pristop k učenju.

Uporabljamo različne oblike dela: od dela z malimi skupinami in posameznimi otroki do dela z večjimi skupinami ali celo skupino hkrati.


Podatki

Antonov vrtec
Škovine 1
4228 Železniki

Tel.: 04 510 25 00
GSM: 041 63 10 93
antonov.vrtec(at)rkc.si

Vodstvo

Direktor

Tine Skok


Ravnateljica

Nežka Čufar

Odpiralni čas

Od ponedeljka do petka
od 5:30 do 15:30 ure.

Iskanje