V majhni hiši je veliko prijateljev

Iskrica

  • Matematični liki
    Z otroki se pri gibalni igri razvrstimo v skupine: skupina krogov, skupina trikotnikov in skupina kvadratov. Na koncu igre skupina kvadratov komentira rezultat igre: Zmagali smo »KRAVATNIKI.«

Obisk

1318739
Users Today : 34
Users Yesterday : 25
Users Last 7 days : 163
Users Last 30 days : 780
Users This Month : 467
Total Users : 1318739
Your IP Address : 3.226.72.194

Vrtec se predstavi

USTANOVITEV IN IME

Župnijski pastoralni svet župnije Železniki je 16. 5. 1995 sprejel akt o ustanovitvi zavoda z nazivom Antonov vrtec. Zasebni vrtec s koncesijo deluje od 1. 9. 1995 in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja. Glavna dejavnost zavoda je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

   

Igrala na vrtu

   

ORGANIZIRANOST

Zavod upravlja svet vrtca, ravnatelj Tine Skok skrbi za poslovanje zavoda. Za organizacijo dela, vodenje, organiziranje in izvajanje pedagoškega procesa je zadolžena  ravnateljica  Nežka Čufar.

Tine Skok, direktor, župnik

Nežka Čufar, ravnateljica, diplomirana vzgojiteljica

Delavci Antonovega vrtca so: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, kuharica in čistilka. Delavci Antonovega vrtca v šolskem letu 2018 / 2019 so:

Vzgojiteljice:

Marjeta Nastran, diplomirana vzgojiteljica – mlajša skupina,

Katja Luznar, diplomirana vzgojiteljica – srednja skupina

Damijana Leben, diplomirana vzgojiteljica – starejša skupina

   

Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljic:

Tinkara Bešter, vzgojiteljica – starejša skupina

Špela Rihtaršič, vzgojiteljica – mlajša skupina

 

Kuharica: Nataša Koder

Čistilka: Tinka Kalan

 

Računovodstvo: PRIMA računovodstvo d.o.o.

POSLOVNI ČAS

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 15.30. V času poletnih kolektivnih dopustov je vrtec dva tedna zaprt, v času drugih kolektivnih dopustov pa zbiramo prijave za varstvo. Če je prijavljenih manj kot 10 otrok, je vrtec zaprt.

NAŠE POSEBNOSTI

Antonov vrtec želi pomagati družinam pri vzgoji otrok na temelju krščanskih vrednot. Zaposleni vzgajamo otroke z ljubeznijo, strokovnim znanjem in osebnim zgledom ter jim omogočamo ozračje spoštovanja, razvijamo samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost. Otroke vzgajamo k spoštovanju kulturno-verskih vrednot in običajev, jih seznanjamo s krščanskimi prazniki ter bogatimo verska izhodišča v soglasju in tesnem sodelovanju z družino.

   

Vrtec ima prostore v preurejeni hiši, v kateri prevladuje les, ki pričara domačnost in toplino. Trudimo se, da se otrok v našem vrtcu počuti sprejetega in ima možnost razvijati vse svoje osebnostne potenciale. Okolje uredimo tako, da se otrok igra, raziskuje, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in si razvija pozitivno podobo o sebi in drugih.

V vseh skupinah imamo knjižni kotiček in otroci vsak dan poslušajo pravljico, ki jim jo vzgojiteljica bere ali pripoveduje. S tem si bogatijo besedni zaklad, se preselijo v pravljični svet, oblikujejo lestvico vrednot ter se naučijo uporabljati slikanice in knjige. Vse skupine imajo pravljični nahrbtnik, s katerim spodbujamo tudi družinsko branje.

   

Glasba je v našem vrtcu stalno prisotna, saj veliko pojemo ob spremljavi kitare ter igramo na male in orffove instrumente. V vrtec povabimo glasbenike, da nam predstavijo svoja glasbila, zato ni čudno, da veliko otrok pot nadaljuje v glasbeni šoli. Vsako leto izdamo svojo pesmarico.

Velik poudarek je na likovnem ustvarjanju. Imamo stalni razstavni prostor v vitrini na hodniku Občine Železniki in v vitrini pred vhodom v cerkev sv. Antona v Železnikih. Občasno pripravimo tudi večje likovne razstave.

   

Otroci, starši in zaposleni skupaj oblikujemo naše glasilo Antonček, ki je vsakokrat posvečeno drugi temi. Izide ob koncu šolskega leta in nas predstavi širši javnosti.

Majhnost je naša največja posebnost, saj delujemo kot velika družina, ki se med seboj povezuje in dopolnjuje.

 


Podatki

Antonov vrtec
Škovine 1
4228 Železniki

Tel.: 04 510 25 00
GSM: 041 63 10 93
antonov.vrtec(at)rkc.si

Vodstvo

Direktor

Tine Skok


Ravnateljica

Nežka Čufar

Odpiralni čas

Od ponedeljka do petka
od 5:30 do 15:30 ure.

Iskanje